2020 TIDAL + JLab Sweepstakes officielle regler

OFFICIELLE REGLER INGEN KØB NØDVENDIGT FOR AT TILMELDE ELLER VINNE. AT FORETAGE ET KØB ELLER BETALING AF NOGET SORT ØGER IKKE DIN CHANCES VINDER. TYDLIGT HVOR FORBUDT ELLER BEGRÆNSET I LOV.

 1.  FREMMEBESKRIVELSE: TIDAL + JLab Sweepstakes 2020 begynder den 3. marts 2020 kl. 12:01 PT og slutter den 10. marts 2020 kl. 11:59 PT.

Sponsor af dette konkurrencer er JLab Audio. Ved at deltage i konkurrencer accepterer og accepterer hver deltager ubetinget at overholde og overholde disse officielle regler og sponsorens beslutninger, som skal være endelige og bindende i alle henseender. Sponsor er ansvarlig for indsamling, indsendelse eller behandling af poster og den samlede administration af konkurrencer. Deltagere bør udelukkende se til sponsor med spørgsmål, kommentarer eller problemer i forbindelse med konkurrencer. Sponsoren kan nås via e-mail på support@jlabaudio.com i løbet af kampagneperioden.

 1.  STØTTEBERETTIGELSE: Åben for lovlige beboere i USA og District of Columbia, som er 18 år eller ældre. Sponsor og deres respektive forældre, datterselskaber, tilknyttede selskaber, distributører, detailhandlere, salgsrepræsentanter, reklame- og reklamebureauer og hver af deres respektive officerer, direktører og ansatte er ikke berettiget til at deltage i konkurrencen eller vinde en præmie. Husstandsmedlemmer og familiemedlemmer til sådanne personer er heller ikke berettiget til at deltage eller vinde. "Husstandsmedlemmer" betyder de mennesker, der deler den samme bopæl mindst tre måneder om året. "Øjeblikkelige familiemedlemmer" betyder forældre, stedforældre, værger, børn, stedbørn, søskende, stedsøskende eller ægtefæller. Dette konkurrencer er underlagt alle gældende føderale, statslige og lokale love og regler og er ugyldige, hvor det er forbudt eller begrænset af loven.
 2. PRÆMIER:

Præmie: Fem (5) Præmievindere modtager et 12-måneders abonnement på Tidal (til en værdi af $ 240) og dit valg af ethvert JLab-produkt ($ 150).

Fem vindere vil blive tilfældigt udvalgt i slutningen af ​​ugen den 10. marts 2020.

  Kun en præmie pr. Person og pr. Husstand tildeles. Gavekort og gavekort er underlagt udstederens vilkår og betingelser. Præmier kan ikke overføres, indløses kontant eller erstattes af vinder. Sponsor forbeholder sig retten til efter eget skøn at tildele en erstatningspræmie af samme eller større værdi, hvis en præmie beskrevet i disse officielle regler ikke er tilgængelig eller ikke kan tildeles helt eller delvist af en eller anden grund. Prisens ARV repræsenterer sponsorens beslutsomhed i god tro. Denne afgørelse er endelig og bindende og kan ikke appelleres. Hvis den faktiske værdi af præmien viser sig at være mindre end den angivne ARV, tildeles forskellen ikke kontant. Sponsor fremsætter ikke nogen garanti for udseendetance, sikkerhed eller udføreance af enhver pris, der tildeles. Begrænsninger, betingelser og begrænsninger kan gælde. Sponsor erstatter ikke mistede eller stjålne præmiegenstande.

  Dette konkurrencer er åbent for lovlige beboere i USA og District of Columbia, og prisen vil kun blive tildelt og / eller leveret til adresser inden for de nævnte placeringer. Præmievinderen er eneansvarlig for alle føderale, statslige og / eller lokale skatter, gebyrer og tillæg. Manglende overholdelse af de officielle regler vil resultere i fortabelse af præmien.

 1. SÅDAN SKAL DU INDGÅ: Indtast konkurrencer i kampagneperioden online ved at besøge konkurrencesiden og udfyld tilmeldingsformularen, som kan findes på følgende websted på jlabaudio.com/mls. Kun en adgang pr. Person accepteres i konkurrencen.

  Automatiske eller robotindlæg indsendt af enkeltpersoner eller organisationer diskvalificeres. Internetindgang skal foretages af deltageren. Ethvert forsøg fra deltageren på at opnå mere end det angivne antal indlæg ved hjælp af flere / forskellige e-mail-adresser, identiteter, registreringer, logins eller andre metoder, herunder, men ikke begrænset til, kommerciel konkurrence / konkurrenceabonnement og / eller indtastning af tjenester, annullerer Deltagerens indlæg, og at Deltager kan diskvalificeres. Endelig berettigelse til tildeling af enhver præmie er underlagt verificering af berettigelse som beskrevet nedenfor. Alle poster skal være sendt inden udgangen af ​​kampagneperioden for at kunne deltage. Sponsorens databaseur vil være den officielle tidtager for denne konkurrencer.

 1. VÆLGERVALG: Vinderne af konkurrencer vælges i en tilfældig tegning blandt alle berettigede poster, der modtages i hele kampagneperioden. (5) Præmievindernes tilfældige trækning gennemføres den 10. marts 2020 efter kampagneperioden af ​​sponsor eller dens udpegede repræsentanter, hvis beslutninger er endelige. Oddsen for at vinde vil variere afhængigt af antallet af modtagne kvalificerede bidrag.
 2. VINDERBESKRIVELSE: Vinderen vil blive underrettet via e-mail på den e-mail-adresse, der er angivet i indtastningsoplysningerne ca. 3. marts 2020 eller ugen efter den tilfældige tegning. Potentielle vindere skal acceptere en præmie via e-mail som anført af sponsor inden for syv dage efter underretningen. Sponsor er ikke ansvarlig for forsinkelse eller manglende modtagelse af underretning af en eller anden grund, herunder inaktive e-mail-konti (r), tekniske problemer forbundet hermed eller vinderens manglende overvågning af e-mail-konti.

  Enhver vindermeddelelse, der ikke reageres på eller returneres som ikke kan leveres, kan resultere i fortabelse af præmien. Den potentielle prisvinder kan være forpligtet til at underskrive og returnere en erklæring om berettigelse og frigørelse af ansvar og en offentliggørelsesfrigivelse. Intet erstatning eller overførsel af en præmie er tilladt undtagen af ​​sponsor.

 1. FORTROLIGHED: Alle personlige oplysninger leveret af dig er underlagt sponsorens privatlivspolitik. Ved at indtaste konkurrencer giver du sponsor tilladelse til at dele din e-mail-adresse og andre personligt identificerbare oplysninger med de andre konkurrencer med henblik på administration og præmieopfyldelse, herunder brug i en offentligt tilgængelig vinderliste.
 2. BEGRÆNSNING AF ANSVAR: Sponsor påtager sig intet ansvar for (a) forkerte eller unøjagtige indtastningsoplysninger eller for fejlbehæftede eller mislykkede elektroniske dataoverførsler; (b) enhver uautoriseret adgang til, eller tyveri, ødelæggelse eller ændring af poster på ethvert tidspunkt i driften af ​​denne konkurrencer; (c) enhver teknisk funktionsfejl, fejl, fejl, udeladelse, afbrydelse, sletning, defekt, forsinkelse i drift eller kommunikationslinjefejl, uanset årsag, med hensyn til udstyr, systemer, netværk, linjer, satellitter, servere, kamera, computere eller udbydere, der anvendes i ethvert aspekt af driften af ​​konkurrencen; d) utilgængelighed eller utilgængelighed af ethvert netværk eller wireless service, Internettet eller webstedet eller en hvilken som helst kombination deraf; (e) suspenderet eller ophørt internet wireless eller fasttelefonservice eller (f) enhver skade eller beskadigelse af deltagerens eller nogen anden persons computer eller mobile enhed, der kan være relateret til eller som følge af ethvert forsøg på at deltage i konkurrencen eller download af ethvert materiale i konkurrencen.

  Hvis konkurrencer af en eller anden grund ikke er i stand til at køre som planlagt af årsager, der uden begrænsning kan omfatte infektion med computervirus, manipulation, uautoriseret intervention, svindel, tekniske fejl eller andre årsager, der kan ødelægge eller påvirke administrationen, sikkerhed, retfærdighed, integritet eller korrekt opførsel af disse konkurrencer, forbeholder sponsoren sig retten til efter eget skøn at cancel, opsige, ændre eller suspendere konkurrencer helt eller delvist. I et sådant tilfælde suspenderer sponsor straks alle tegninger og præmier, og sponsor forbeholder sig ret til at tildele eventuelle resterende præmier (op til den samlede ARV som beskrevet i disse officielle regler) på en måde, som sponsoren anser for rimelig og rimelig. Sponsor og frigivne parter har intet yderligere ansvar over for nogen deltager i forbindelse med konkurrencer.

 1. ANSVARSFRASKRIVELSE FRA SOCIALT NETVÆRK

En Facebook-, Instagram- eller Twitter-konto kan være påkrævet for at komme ind. Hvis du ikke allerede har en Facebook-, Instagram- eller Twitter-konto, skal du besøge www.facebook.com, www.instagram.com eller www.twitter.com for at oprette en. Det er gratis at oprette en konto. Denne kampagne er på ingen måde sponsoreret, godkendt eller administreret af eller forbundet med Facebook, Instagram eller Twitter. Du forstår, at du giver dine oplysninger til sponsoren og ikke til Facebook. Ved at deltage via Facebook-platformen er deltagerne også underlagt Facebooks datapolitik og vilkår for brug, som kan findes på https://www.facebook.com/about/privacy og https://www.facebook.com/legal / vilkår / opdatering.

 1. VINDERLISTE / OFFICIELLE REGLER: For at få en kopi af vinderlisten eller en kopi af disse officielle regler skal du sende din anmodning sammen med en stemplet, selvadresseret konvolut til JLAB AUDIO cc: #FINDYOURGO med MLS Sweepstakes på 2281 Las Palmas Drive, Suite 101, Carlsbad, CA 92011. Anmodninger om vinderens navn skal være modtaget senest den 30. marts 2020, efter kampagneperioden er afsluttet. Vinderlisten vil blive offentliggjort, når vinderbekræftelsen er afsluttet.
 2. SPONSOR: Denne konkurrencer er sponsoreret af JLab Audio, 2281 Las Palmas Drive, Suite 101, Carlsbad, CA 92011

Major League Soccer, LLC, Soccer United Marketing, LLC og andre relaterede enheder er på ingen måde forbundet med administrationen af ​​denne konkurrencer og er ikke ansvarlige for ethvert krav eller en sag, der opstår som følge af administrationen af ​​konkurrencen.