Vilkår og betingelser for JLab engrossalgsprogram

Denne salgsaftale ("Aftale") indgås og indgås på denne dag, dag, måned, år, af og mellem PEAG LLC DBA JLab Audio., ("JLab") og forhandlervirksomhedsnavn ("forhandler"), der opererer fra eller har sit vigtigste forretningssted på Reseller Main Business Address.

1. Definitioner

"Forhandler" i forbindelse med denne aftale defineres som et individ, selskab, partnerskab eller anden enhed eller ethvert datterselskab eller filial, der ønsker at købe visse elektroniske lyd- eller andre produkter fra JLab ("JLab-produkter") .

2. Anerkendelse

Forhandler accepterer at følge "regler for videresalg" nedenfor på alle tidspunkter, mens denne aftale er i kraft. Forhandler accepterer, at manglende overholdelse af "regler for videresalg" vil resultere i ophør af forhandlers ret til at købe og videresælge JLab Products.

3. Regler for videresalg

Følgende regler gælder for forhandler i løbet af denne aftales løbetid. Forhandler accepterer at have læst, forstået, anerkendt og accepteret alle følgende regler:

A) Intellektuel ejendom - Alle produktnavne, varemærker, patenter, teknologi, billeder og anden intellektuel ejendom, der tilhører JLab. JLab vil give forhandler fritagelse for at bruge mærkerne efter godkendelse.

B) Marketingmateriale - Med henblik på markedsføring og salg af JLab-produkter vil forhandler kun bruge produktbilleder, produktspecifikationer og funktioner og tilsigtede produktanvendelser leveret af JLab eller i produktopdateringer leveret direkte af JLab.

C) Ret til revision - WEB:Forhandler accepterer, at JLab har ret til at revidere ethvert af forhandlers markedsføringsmateriale, websteder, websider, webshoplister og produktmeddelelser vedrørende JLab-produkter til enhver tid, og forhandler accepterer yderligere at acceptere og gennemføre ændringer, revisioner og / eller ændringer foretaget af JLab enten mundtligt eller skriftligt inden for 48 åbningstider fra det tidspunkt, hvor JLab underretter forhandleren om de ændringer, der skal foretages. JLab vil gøre en indsats for at imødekomme rimelige forsinkelser fra forhandleren ved at foretage ændringer, hvis ændringerne er ubetydelige, og så længe materialet, der skal ændres, ikke er skadeligt for JLab eller JLab's forretning. PRINT: Forhandler accepterer, at JLab til enhver tid har ret til at revidere ethvert af forhandlers markedsføringsmateriale, kataloger, mailere osv. Vedrørende JLab Products. Forhandler accepterer endvidere at acceptere og gennemføre ændringer, revisioner og / eller ændringer foretaget af JLab enten mundtligt eller skriftligt i den næste udskrivning af nævnte materialer.

D) Betalingsbetingelser - Alle fakturaer skal betales fuldt ud inden levering af varer via onlineportalen og betales med kreditkort.

E) Opsigelse- Forhandler accepterer, at JLab forbeholder sig retten til at opsige denne aftale til enhver tid og af enhver grund inden 30 dages varsel. Forhandler accepterer endvidere, at hvis en af ​​parterne opsiger denne aftale af en eller anden grund, skal denne aftale forblive i kraft, da den gælder for forhandleren, indtil forhandleren har solgt alle deres resterende JLab-produkter.

F) Salg af en enkelt vare - Forhandler må kun markedsføre og prissætte JLab Products som enkelte enheder med 1 (en) pris for 1 (et) produkt. For eksempel kan forhandler ikke tilbyde en særlig pris for 2 (to) eller flere af JLab-produkter eller kombinationer af JLab-produkter, medmindre JLab har forudgående skriftlig godkendelse.

G) Kun detailhandel - Forhandler må hverken engros eller distribuere noget JLab-produkt til nogen anden forhandler. Forhandler må kun sælge JLab Products gennem detailhandel til slutkunden i en fysisk placering af mursten og mørtel.

H) Forhandlermarked - Forhandler KAN IKKE under nogen omstændigheder eller på noget tidspunkt under det forretningsnavn, der er angivet i denne aftale eller under eller gennem nogen anden forretning, sælge noget JLab-produkt på et online forhandlermarked, inklusive men ikke eksklusivt til eBay, Amazon og Walmart. Hvis forhandler overtræder denne regel, vil JLab give meddelelse til forhandler, og forhandler accepterer straks at betale en bøde på $ 10,000 til JLab Audio pr. Overtrædelsesliste for hver vare, der er til salg.

I) Andre online-auktionssteder - Forhandler må kun liste, markedsføre, auktionere eller sælge JLab-produkter på onlineauktion eller markedspladssteder med forudgående skriftlig tilladelse fra JLab og til en startpris, der ikke er mindre end "Mindsteprisprisen" som anført i "Minimumsprispriser Struktur "specificeret af JLab i denne aftale.

J) Prissætning - Forhandler accepterer hele tiden at overholde detailpriserne for alle JLab-produkter som angivet af JLab. Forhandleren må under ingen omstændigheder sælge JLab-produkter til mindre end "Minimumsannonceret pris" som anført i "Fortrolig engrospris", der er specificeret af JLab eller specificeret skriftligt af JLab. Ændringer eller forskelle i de mindstepriser, der er anført nedenfor, der forekommer på www.jlabaudio.com, i enhver JLab-markedsføring eller af andre forhandlere udgør ikke ændringer i "Minimumsannonceret prisfastsættelse" som angivet i "Fortrolig engrospris".

K) "Minimum annonceret pris" - som fastlagt af JLab for alle forretninger, der forhandles af forhandleren, er beskrevet i vores fortrolige prisark og skal overholdes til enhver tid.

L) Fortrolige oplysninger - Eventuelle oplysninger, der deles med forhandleren af ​​JLab, herunder denne aftale, priser, prislister, fremtidige produktmeddelelser og andre oplysninger, der er anført som fortrolige af JLab, skal ikke videregives af en forhandler til nogen part uden for forhandlerens firma.

M) Returnerer - Returpolitikken for alle ordrer, der er foretaget af forhandler, skal være 30 dage fra ordredato. Acceptable årsager til retur skal være begrænset til mangelfulde produkter eller forkert udførte ordrer. Hvis varerne returneres i uåbnet original stand uden skader på emballagen, refunderes forhandlerens købspris minus alle forsendelses-, behandlings- og opfyldelsesgebyrer.

N) Forsendelse - Medmindre en kurérkonto (dvs. FedEx eller UPS) leveres af forhandleren, beregnes forsendelsesomkostningerne af JLab Audio og tilføjes til alle ordrer. Disse omkostninger vil være tydeligt angivet på alle fakturaer. Hvis et budnummer, der er angivet af forhandleren af ​​en eller anden grund, er unøjagtigt eller ikke dækker forsendelsen, er eventuelle tilbageførselsgebyrer for kureret ansvaret for forhandleren. Hvis varer sendes separat på grund af lagerbestilling, faktureres alle forsendelsesomkostninger til kunden. Forhandler holder JLab Audio fritaget for ethvert ansvar for forsinkelser med henblik på opfyldelse.

O) Priser, der kan ændres - Rabatpriser, der er givet baseret på mængde, gælder kun for ordrer med samme eller større mængde. Alle angivne priser kan ændres når som helst efter skriftlig meddelelse til forhandleren. Prisændringer gælder for alle ordrer, der er placeret efter anmeldelse, inklusive ordrer, der endnu ikke er faktureret.

4. Politikker på webstedet

Alle andre forretningsbetingelser mellem JLab og forhandler, som ikke er beskrevet i denne aftale, skal defineres på www.JLabAudio.com. JLab forbeholder sig retten til når som helst at ændre disse betingelser ved at indsende nye vilkår online.

5. Semester

Den indledende periode på denne aftale begynder på den dato, der er angivet i denne aftale, og forbliver gyldig og gælder, indtil den opsiges af en af ​​parterne, undtagen som angivet ovenfor i artikel 3E.

6. Opgave

Denne aftale kan ikke tildeles helt eller delvist af forhandler uden skriftlig tilladelse fra JLab. Ethvert forsøg på at tildele det uden tilladelse fra JLab anses for overtrædelse af denne aftale af forhandler og JLab har ret til øjeblikkeligt at opsige denne aftale. JLab kan dog tildele alle sine rettigheder, pligter og forpligtelser nedenunder til enhver tid, for eksempel i tilfælde af virksomhedsomstrukturering.

7. Gældende lov

Denne aftale er underlagt gældende føderale love, eventuelle føderale eller statslige takster og lovgivningen i staten Californien. Enhver retssag mod JLab skal anlægges i San Diego County, Californien.

8. Accept:

Jeg anerkender, at jeg har autoritet til at indgå denne aftale på vegne af forhandlerens forretningsnavn ("forhandler") og har gennemgået og forstå den og accepterer at overholde dens vilkår og betingelser.